Váš všeobecný lekár

Komplexná preventívna, diagnostická a liečebná starostlivosť o dospelých pacientov.

Preventívna prehliadka

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti

Prijímanie pacientov - pozastavené

Zmluvní partneri

Scroll to Top