Zdravotná starostlivosť

MED-ADULT, s.r.o.

Ponúkame

„ Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“

Naše zdravotnícke zariadenia poskytujú klientom okrem základnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu hradenom z verejného zdravotného poistenia aj nadštandardné služby v rámci rozšírených možností diagnostiky, liečby a ďalšieho manažmentu daného zdravotného problému.

Zdravotná starostlivosť

  • Podpora zdravia a preventívna starostlivosť
  • Diagnostika a liečba akútnych ochorení
  • Diagnostika, liečba a manažment liečby vybraných chronických ochorení (napr. srdcovo-cievnych, metabolických, respiračných, pohybových, psychosomatických)
  • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pre prácu
  • Predoperačné vyšetrenie

Rozšírené služby

  • 24-hodinové meranie tlaku krvi ( tzv. TK-Holter)
  • Vyšetrenie tuhosti ciev ( tvz. ABI + PWV)
  • EKG vyšetrenie
  • Spirometrické vyšetrenie pľúc
  • POCT laboratórne ukazovatele (napr. zápalové markery, markery akútneho alebo chronického poškodenia srdca, marker zvýšenej zrážanlivosti krvi, protilátky po prekonaní vybraných infekčných ochorení, onkomarker nádoru prostaty, onkomarker nádoru hrubého čreva a iné)

Spolupracujeme s Centrom preventívnej a funkčnej medicíny, ktoré ponúka Health and Life Coaching.

Scroll to Top