Oznamy a aktuality

31.12.2022
Ambulancia  Dúbravka – ukončenie činnosti k 31.12.2022.
 
 
Vážení klienti,
 
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 31.12.2022 ukončuje svoju činnosť ambulancia všeobecného lekára  MED-ADULT s.r.o, Sch. Trnavského 8, Bratislava.
 
Zdravotná starostlivosť bude poskytovaná v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých MED-ADULT s.r.o. v poliklinike Líščie údolie 57, Bratislava – Karlova Ves.
 
Informácie o ordinačných hodinách nájdete v sekcii “ Ordinačné hodiny“. Komunikácia s ambulanciou je možná  telefonicky ( 02/6542 31 01) alebo mailom ( sestra@medadult.sk).
 
 
V prípade, že máte záujem zmeniť lekára, do 30.12.2022 informujte o tom MUDr. Zajacovú.  Od 1.1.2023  treba komunikovať s ambulanciou  v Karlovej Vsi.
 
 
Želáme Vám veľa zdravia.
26.07.2021

Vážení pacienti,

dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu v záujme plynulého chodu oboch ambulancií v nasledovných situáciách:

  1. Vyšetrenie lekárom – je potrebné si vopred dohodnúť termín telefonicky.
  2. Predpis liekov – zaslanie požiadavky e-mailom (v prípade, že mail nemáte, vhoďte svoju požiadavku do schránky)  – recept bude odoslaný elektronicky do 3 pracovných dní.
  3. Nahlásenie karantény po návrate zo zahraničia, pri pozitívnom teste na ochorenie COVID-19 v zmysle najnovšieho znenia vyhlášky ÚVZ SR –  kontaktujte ambulanciu e-mailom.
  4. Objednanie sa na preventívnu prehliadku, predoperačné vyšetrenie a požiadavky na rôzne potvrdenia (zamestnávateľ, vodičský preukaz a pod.) – kontaktujte ambulanciu e-mailom.

E-mail môžete napísať aj cez sekciu Objednajte sa – vyberte  lekára z Vašej ambulancie. Môžete využiť aj predpripravený dotazník.
Na e-maily odpovedáme podľa ich dôležitosti, najneskôr do 3 pracovných dní.

Telefónne čísla a e-mailové adresy nájdete v sekcii Kontakt

Za spoluprácu a porozumenie ďakujeme.

DO PRIESTOROV ČAKÁRNE A AMBULANCIE VSTUPUJTE LEN S PREKRYTÍM NOSA A ÚST .

 Ambulancia Karlova  Ves –  dňa 22. 7. 2022 bude na ambulancii len zdravotná sestra.

 

 Zastupuje nás MUDr. Jana Zimanová, PhD, Poliklinika Karlova Ves, I. poschodie, č.dv. 121

                                             od 9,00 – do 11,30 hod

 

  1. Na vyšetrenie je nutné vopred sa objednať telefonicky

                    0940 808 289

  1. Objednanie predpisu liekov je možné len cez mail

                sestra@medadult.sk

– e-recepty Vám budú zaslané do lekárne najneskôr do 3 pracovných dní

– dovoľujeme si upozorniť, že aj lekár-špecialista Vám môže recept odposlať elektronicky

 

  1. Nahlásenie práceneschopnosti je možné len cez mail

         sestra@medadult.sk

– potrebné napísať kompletnú informáciu – meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu prechodného pobytu- ak budete na inej adrese, Vaše telefónne číslo

Scroll to Top