Preventívna prehliadka

MED-ADULT, s.r.o.

Preventívna prehliadka

Preventívna prehliadka je hradená z verejného zdravotného poistenia každé 2 roky a u darcov krvi každý rok.

Rozsah preventívnej prehliadky sa líši podľa vekových kategórií a je určený zákonom.

Náplň preventívnej prehliadky podľa Zákona č. 574/2004 Z. z. , príloha č. 2 :

 • anamnéza ( prehľad o zdravotnom stave a možných rizikách)
 • komplexné fyzikálne vyšetrenie, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrola hmotnosti
 • kontrola stavu očkovania
 • dôraz na odhalenie rizika tzv. civilizačných chorôb
 • vyšetrenie moču, chemicky + sediment

Do 40 rokov:

 • odbery: sedimentácia (FW), krvný obraz, glykémia, kreatinín

Od 40 do 50 rokov:

 • odbery: sedimentácia (FW), krvný obraz, glykémia, kreatinín, celkový cholesterol, triacylglyceroly, ALT
 • EKG vyšetrenie
 • stolica na okultné krvácanie – skríningový test na rakovinu hrubého čreva
 • odporúčanie na urologickú preventívnu prehliadku, ak sa v prvostupňovom príbuzenstve vyskytol karcinóm prostaty
 • mamografické vyšetrenie prsníkov u žien vo vekovej kategórii 40 – 69 rokov
 • stratifikácia kardiovaskulárneho rizika systémom SCORE

Od 50 rokov:

 • odbery: sedimentácia (FW), krvný obraz, glykémia, kreatinín, celkový cholesterol , triacylglyceroly, ALT
 • EKG vyšetrenie
 • stolica na okultné krvácanie – skríningový test na rakovinu hrubého čreva
 • odporúčanie na preventívnu kolonoskopiu
 • odporúčanie na urologickú preventívnu prehliadku u mužov – každé 3 roky
 • stratifikácia kardiovaskulárneho rizika systémom SCORE
 • vyšetrenie ciev, tzv. členkovo-ramenný index (ABI)

Na preventívnu prehliadku je potrebné sa vopred objednať buď mailom alebo telefonicky.

Scroll to Top