Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti

MED-ADULT, s.r.o.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti

  1. Vykonávame posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v prípadoch ustanovených zákonom, napr. na vedenie motorového vozidla, na držanie a nosenie zbrane a streliva, na rôzne športové činnosti a iné.
  2. Vykonávame posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci u osôb, ktorých práca je zaradená do 1. a 2. kategórie rizika.

      –  Zákon č. 355/2007 Z. Z. v znení neskorších novelizácií

      –  Odborné usmernenie MZ SR  o náplni LPP vo vzťahu k práci č. S06881- OZS-2016

Na horeuvedené vyšetrenia je potrebné sa vopred objednať mailom. V odpovedi na Váš mail Vám následne zašleme všetky potrebné informácie a inštrukcie k danému vyšetreniu.

Všetky náklady na vyšetrenie a vystavenie dokladu o zdravotnej spôsobilosti si hradí žiadateľ (viď bod 1.) alebo zamestnávateľ (viď bod 2.) alebo fyzická osoba – podnikateľ (viď bod 2.), ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (SZČO).

Scroll to Top