Prijímame nových pacientov - pozastavené

MED-ADULT, s.r.o.

Vyberte si spôsob registrácie, ktorý Vám vyhovuje:

1. Cez internet

  • Vyplňte Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti priamo na svojom počítači, vytlačte ju 3x a podpíšte.
  • Vyplňte formulár Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  spolu so Žiadosťou o zaslanie zdravotnej dokumentácie priamo na svojom počítači, vytlačte každú z nich 2 x a podpíšte.
  • Vyplnené a podpísané tlačivá doručte prosím osobne do našej ambulancie počas ordinačných hodín.

2. Osobne u nás v ambulancii

  • Navštívte našu ambulanciu počas ordinačných hodín.
  • Spoločne s Vami vyplníme Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s našou ambulanciou.
  • Spoločne vyplníme formulár Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ako aj  Žiadosť o zaslanie zdravotnej dokumentácie pre Vášho doterajšieho všeobecného lekára.

Všeobecné informácie:

  • Dohodu s ambulanciou všeobecného lekára: MED-ADULT, s.r.o. môže uzatvoriť každý občan s platným verejným zdravotným poistením v SR, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území SR.
  • Podmienkou pre uzatvorenie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je aspoň 6 mesiacov trvajúca registrácia u doterajšieho všeobecného praktického lekára.
  • Uzatvorením Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa Vašim novým všeobecným praktickým lekárom stáva lekár ambulancie MED-ADULT, s.r.o.
  • Zdravotnú starostlivosť poskytujeme za poplatok aj cudzincom, samoplátcom a občanom SR so zdravotným poistením v zahraničí.
Scroll to Top